Usluge

Video nadzor

Sistemi za video nadzor predstavljaju ključni preventivni instrument u službi zaštite objekata. Osim što efikasno odvraća potencijalne počinitelje kaznenih djela (provale, krađe, vandalizam itd.) ima i mnoge druge funkcije kao što su nadzor objekta u realnom vremenu, nadzor proizvodnje, rana detekcija požara, pa se često integriše sa ostalim sistemima tehničke zaštite jer omogućava videoverifikaciju događaja.

Ugradnjom video nadzora djelujete aktivno i preventivno. Prilikom projektovanja sistema uzima se u obzir specifičnost objekta, položaj, njegova namjena itd. Sistem video nadzora se sastoji iz:

• potrebnog broja spoljašnjih i/ili unutrašnjih kamera,
• centralnih uređaja, koji služe za prihvat, obradu, i snimanje video signala dobijenih sa kamera i
• monitora i ostale dodatne opreme u zavisnosti od potrebe klijenta

Pravilnim izborom kvaliteta kamere obezbjeđuje se i kvalitetna zaštita objekta. Najčešće se koriste digitalne i IP kamere koje omogućavaju višestruko bolju rezoluciju slike u odnosu na analogne kamere. U zavisnosti od konfiguracije objekta u ponudi su kamere različite osjetljivosti na svjetlost, širine ugla snimanja, sa optičkim zumom i bez, day/night, fiksne ili pokretne. U zavisnosti od ugroženosti i namjene objekta, kao i potreba krajnjeg korisnika, centralni uređaj za snimanje može biti: DVR (digitalni video rekorder) na koji se mogu priključiti analogne, digitalne ili IP kamere ili NVR (mrežni video rekorder) koji se koristi isključivo za povezivanje IP kamera. Snimljeni materijal smiješta na hard disk u formatu koji je zaštićen od daljih naknadnih korekcija u raznim operativnim sistemima, sa mogućnošću udaljenog pristupa preko lokalne mreže ili interneta. Snimanje se može vršiti u realnom vremenu, 24 časa dnevno, ili sa mogućnošcu detekcije pokreta-promjene u slici čime se štedi prostor na hard disku. Kontrola i pregled snimljenog materijala je moguća na računaru,tabletu ili pametnom telefonu.
Max-Pro u svojoj ponudi ima opremu sledećih proizvođača :

SAMSUNG
SONY
DAHUA
DVC
AXIS
BOSCH

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi su najzastupljeniji vid tehničke zaštite. Ugradnjom savremenog alarma za kuću, stan ili poslovni prostor dobijate kompletnu zaštitu i podršku od neželjenih događaja.

Alarmni sistem omogućava:

 • 24 – časovnu zaštitu i podršku – Instalacijom alarmnog sistema povezanog na monitoring centar omogućeno je  momentalno obavještavanje korisnika putem telefona, sms ili email poruke.
 • preventivnu zaštitu od provale, krađe i drugih kriminalnih djela – Alarmni sistemi odvraćaju počinioce od njihove kriminalne namjere, te na taj način preventivno djeluju.
 • zaštitu od požara – Savremeni alarmni sistemi osim navedenog pružaju i zaštitu od požara, curenja gasa, izlivanja vode i na taj  način omogućavaju spriječavanje većih šteta.
 • uštedu novca – Osim što štedite novac samom zaštitom od krađe i drugih oštećenja imovine, možete uštedjeti na polisi osiguranja. Naime, ukoliko je objekat obezbijeđen sistemima tehničke zaštite,usljed smanjenja rizika od štete, kod Vašeg osiguravajućeg društva ostvarićete popust na polisu osiguranja imovine.
 • nemogućnost sabotaže – Moderni alarmnisistemi poseduju poseban mehanizam zaštite od fizičkih oštećenja i dekodiranja signala, te odmah signaliziraju uzbunu monitoring centru ili korisnku.
 • panik funkciju – Pomoću panic taster možete trenutno poslati dojavu i signal monitoring centru, čak i onda kada fizički ne možete pristupiti kontrolnom panelu. Ovo se posebno odnosi naobjekte u kojima borave djeca i starije osobe, pri čemu u slučaju potrebe poziv za pomoć mogu jednostavno poslati bežičnim ili fiksnim panic tasterom.
 • osjećaj sigurnosti i zaštite – Prednost ugradnje alarmnog sistema je osećaj sigurnosti, zaštite i smanjenje stresa.

Nudimo Vam pouzdane alarme za Vaš poslovni prostor, kuću ili stan. Vaša imovina će biti bezbjedna uz mogućnost daljinske kontrole i dijagnostike sistema.

Profesionalnu ugradnju alarmnog sistema povjerite stručnim licima.

Ugradnja alarmnog sistema od strane nestručnih lica često dovodi do pojave lažnih alarma, što stvara dodatni stres za korisnika i njegovu okolinu, u praksi se tada dešava da se alarmni sistem i ne koristi.

Kontrola pristupa

Sistemi kontrole pristupa omogućavaju zaštitu objekta ili njegovih pojedinih djelova  od neovlašćenog ulaska, kao i evidenciju ulaska i izlaska iz štićenog prostora, te kontrolu radnog vremena. Osnovni zadatak sistema je dozvola pristupa – ulaza ili prolaza – isključivo ovlašćenim osobama.
Svi podaci se spremaju u  bazu podataka iz koje se mogu koristiti i u drugim programima. Rad sistema se lako prilagođava konkretnim potrebama korisnika (putem zadavanja parametara sistema, načina prikupljanja podataka, obrade podataka i generisanja širokog spektra izvještaja).

Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena u skladu sa potrebama korisnika, kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite.

Max-Pro u svojoj ponudi ima opremu sljedećih proizvođača:

Paradox
Kantech
Geovision
Jantar

Detekcija požara

Detekcija požara obezbjeđuje se optičkim, termodiferencijalnim i kombinovanim detektorima povezanim na centralu dojave požara, ili u manjim sistemima u sklopu standardnog alarmnog sistema, nezavisno od aktivnog i neaktivnog stanja alarma.

Za rano otkrivanje požara, lociranje uzroka i djelovanje ključan je pravilan izbor opreme, njena pozicija i redovno održavanje. Zato u našoj ponudi imamo opremu koja će u svakom trenutku obezbijediti brzu i pouzdanu detekciju požara, pravovremenu dojavu požara koja aktivira odgovarajuće mjere u pravo vreme, kao što je rano upozoravanje, aktiviranje  sistema za gašenje ili zatvaranje objekta. Signal sa požarnih ili gasnih detektora se može nadzirati iz našeg monitoring centra. Nudimo Vam usluge projektovanja, izvođenja, i održavanja svih vrsta sistema za detekciju požara.

Max-Pro u svojoj ponudi ima opremu sljedećih proizvođača:

Bentel
Inim
Notifier

Interfoni

U ponudi imamo širok izbor audio i video interfona za sve privatne i poslovne objekte. Audio interfoni predstavljaju kvalitetno i jednostavno  rješenje za kontrolu ulaska u  poslovni ili stambeni prostor koje karaktriše dugotrajnost, izdržljivost i lakoća upotrebe. Kako bi zadovoljili potrebe savremenih korisnika u ponudi imamo i video interfone koji osim komunikacije i otvaranja električne brave, omogućavaju i nadgledanje prostora bez ostvarenog poziva. Uz pomoć RFID privjezaka (tagova), RFID kartica ili šifre korisniku je omogućen je ulazak bez ključa.

Max-Pro u svojoj ponudi ima opremu sljedećih proizvođača:

Teh-Tel
Commax
Videx

Monitoring centar

Centar za tehnički nadzor alarma je sistem koji omogućava daljinski nadzor parametara alarmnog sistema u realnom vremenu 24h dnevno. Sva dešavanja u alarmnom sistemu se automatski proslijeđuju monitoring centru koji reaguje po unaprijed definisanim procedurama. Sve ovo omogućava brzu i efikasnu reakciju u slučaju incidentnih situacija na objektu.

Usluge monitoring centra su:

 • obavještavanje korisnika i nadležnih službi u slučaju registrovanja bilo kakve incidentne situacije (provale, panik dojave, požara, poplave)
 • slanje dnevnih i mjesečnih izvještaja o radu alarmnog sistema
 • slanje SMS i/ili e-mail dojave korisniku
 • nadzor tehničke ispravnosti svih djelova alarmnog sistema
 • obavještavanje korisnika o tehničkim problemima u radu alarmnog sistema

Kontakt

Ilije Plamenca bb 81000 Podgorica, Crna Gora

+382 20 663 035 / +382 20 663 036